"E" kategória ( nehéz pótkocsi)

Vállalkozási feltételek

 1. Cég neve, címe:

          SZFINX Gazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

          8000 Székesfehérvár, Palotai út 5

          Telefonszám: 22/ 504-140

            e-mail          : szfinx@szfinxkft.hu

 

 1. Cég formája: Gazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
 2. Cégbírósági bejegyzés száma: 07-09-001504
 3. Képzési engedély száma:    FE/KV/NS/A/88/1/2006

         Kategóriák : „M”, „A1”,Akorl.”, „A”, „B”, „C”, „C+E”

 1. Iskolavezető neve, igazolvány száma: ifj. Oláh Miklós
 2. Iskolavezető tevékenységi köre:  tag
 3. Ügyfélfogadó címe: 8000 Székesfehérvár, Palotai u. 5.

Telefonszám: 22/ 504-140

e-mail              : szfinx@szfinxkft.hu

Ügyfélfogadás időpontja:  Munkanapokon     0900 – 1700 h.-ig

 1. Telephely: 8000 Székesfehérvár, Palotai u. 5.

Telefonszám : 22/ 504-140

 1. Tanfolyamra jelentkezés: Ügyfélfogadási idő alatt, személyesen történik.
 2. Oktatási helyszínek:

            Elméleti oktatás:  8000 Székesfehérvár, Palotai u. 5

    Gyakorlati oktatás:     

      Rutin oktatás:  Tanpálya;  8000. Székesfehérvár, Csikvári út 10.

      Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés: 8111. Seregélyes, Fő u. 278. Székesfehérvár Ikarusz Gyár

      Forgalmi oktatás: lakott területen belüli és lakott területen kívüli útvonal.

 

 1. Vizsga helyszín:

      Elméleti vizsga: 8000 Székesfehérvár,  Sárkeresztúri út 12.

      Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

      Gyakorlati vizsga:    

      Rutin vizsga: 8000 Székesfehérvár,  Sárkeresztúri út 12.

      Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

      Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés: 8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 12.

      Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

      Forgalmi vizsga:   8000 Székesfehérvár,  Sárkeresztúri út 12.

      Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

 

 1. Képzéssel kapcsolatos jogszabályok:

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet

84/2009. (XII.30.) KHEM rendelet

13/1992. (VI.26) NM rendelet

326/2011. (XII. 28.) Korm. Rendelet

1/1975. (II.5.) KPM-BM rendelet

 

Székesfehérvár,2013. március 11.

Oláh Miklós ügyv.sk.

IRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ

(C+E kategória)

 1. Ügyfélfogadás helye, rendje: 8000 Székesfehérvár, Palotai u. 5.

Munkanapokon     0900  – 1700  h.-ig

 1. Tanfolyamra való felvétel módja: Ügyfélfogadási idő alatt, személyesen történik.
 2. Jelentkezés és vizsgák, feltételei, szükséges iratok :

 

Életkori feltétel: Tanfolyamra jelentkezés:    min. 20.év 6 hónap,

Elm.vizsgára jelentkezés:    min. 20. év 9 hónap

Forg. Vizsgára jelentkezés: min. 21.életévét betöltötte

2db. igazolvány fénykép (3,5 cm. x 4,5cm.)

 Jártassági feltételek

A  C+E, kombinált kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító bejegyzést annak a személynek lehet érvényesíteni, aki „C” kategóriába tartozó járművek vezetésére érvényesített bejegyzéssel már rendelkezik.

A jártassági feltétel teljesítésének kell tekinteni azt az esetet is, ha a járművezető a feltételül szabott járműkategóriára érvényes vizsgával rendelkezik.

2 csoportú egészségi alkalmasság igazolása (háziorvos, üzemorvos).

   Személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány) személyazonosító igazolvány hiányában: útlevél, vagy a kártyaformátumú vezetői engedély. Szembenéző fényképet (arcképet) nem tartalmazó, vagy lejárt érvényességű igazolvány a személyazonosság igazolására nem használható. Lakcímet igazoló hatósági igazolvány. Az érvényes vezetői engedélyét a vizsgán minden esetben be kell mutatnia, ennek hiányában a vizsga nem tartható meg. Az alapfokú iskolai végzettség meglétét hitelt érdemlő módon igazolja.

A feltétel igazolható:

 1. a) a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,
 2. b) az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), valamint
 3. c) a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan hatáskörrel rendelkező magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol vagy annak meglétét előfeltételezi.

Megfelel a 13/1992. (VI.26.) NM rendelet 3§ (1) a) pontban26 meghatározott egészségügyi alkalmassági, valamint írásbeli nyilatkozata alapján – a külön jogszabályban27 meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek.

 

 1. A vizsgára bocsátás feltételei: A képzés óraszámainak hiánytalan elvégzése.
 1. A vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

 

Sikeres forgalmi vizsga, valamint az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító igazolás bemutatása.

A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított – igazolás (a továbbiakban: Vöröskeresztes igazolás) megszerzésének kötelezettsége alól,

 

 Mentesülnek a külön jogszabály alapján:

 

– az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi,

– az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi,

– védőnői,

– dietetikusi,

– mentőtiszti,

– gyógytornász,

– egészségügyi szakoktatói,

– diplomás ápolói

oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, valamint

– a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, és

– az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek,

továbbá minden olyan vizsgázó, aki

– 1984. január 1-je után:

= bármely járműkategóriára vezetői engedélyt,

= trolibusz kategóriára járművezetői engedélyt,

= Mezőgazdasági vontató, Segédmotoros kerékpár, Lassú jármű kategóriában közúti járművezetői jogosultságot

szerzett.

További mentesítés a Vöröskeresztes igazolás megszerzése alól nem adható.

Mentesítések a szerkezeti és üzemeltetési ismeretek és a biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés tan- és vizsgatárgyakból:

 

– Bármely egyetemen, főiskolán szerzett

= gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöki vagy üzemmérnöki oklevél;

= gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöktanári oklevél;

= gépész-, autógépész-, közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári oklevél;

= szakirányú műszaki oktatói oklevél.

– A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai

Karon és a jogelőd Katonai Főiskolán szerzett

= harcjármű üzemben tartó szakos oklevél;

= katonai gépjármű üzemeltető szakos oklevél;

= gépjármű technikus tiszti képesítés;

= harcjármű üzemeltetői üzemmérnök.

 

– Műszaki ismeretek szakos szakoktatói oklevél (vagy ezzel egyenértékű képesítés).

 

– Technikusi oklevél (szakközépiskolai érettségi)

= közúti járműgépész;

= közlekedésgépész;

= gépjármű-technikai;

= gépjárműüzemi;

= mezőgazdasági gépész;

= mezőgazdasági gépjavító;

= építőgépész;

= gépjárművezető és -karbantartó.

 

– Szakképesítés – szakmunkás bizonyítvány

= autószerelő;

= anyagmozgatógép-szerelő;

= építőgép-szerelő;

= mezőgazdasági gépszerelő;

= gépjárművezető és -karbantartó;

= mezőgazdasági gépész;

= fakitermelési gépkezelő;

= állattartó telepi gépész;

= kertészeti gépész;

= növénytermesztő gépész;

= erdőgazdasági gépész;

= mezőgazdasági gépszerelő és gépüzemeltető;

= mezőgazdasági gépjavító és karbantartó.

 

– A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjárműkezelői bizonyítvány. 

 

 1. A tanfolyam tantárgyai, óraszámai, az elméleti, és gyakorlati tanórák időtartama,

149Az elméleti tanórák 45időtartamúak, napi 4 óra elosztásban, 1530  – 1900  óráig.

A gyakorlati tantárgyak tanfolyami tanóráinak időtartama: 50′

  A vezetési gyakorlat oktatása során egy tanulónak az alapoktatási szakaszban naponta legfeljebb 2 tanóra tartható;

A főoktatás során a tanulónak naponta legfeljebb 4 tanóra tartható, amelyet legalább két részben, két tanóra oktatás után minimálisan 1 óra szünet közbeiktatásával kell szervezni;

 

2) A főoktatásra minimálisan előírt óraszámokat az alábbi forgalmi körülmények között kell teljesíteni:

minimálisan 4 óra városi forgalomban,

minimálisan 2 óra országúti forgalomban,

minimálisan 2 óra hegyvidéken.

 

 1. Járműhasználat biztosítása: A járművet a képzőszerv, biztosítja.

Követelmény:

Érvényes forgalmi engedéllyel és érvényes felelősségbiztosítással rendelkező, C+E kategóriás járművezető képzésre érvényes oktatójármű-igazolással rendelkező jármű.

 

 1. Öltözék a vezetési gyakorlat oktatása során:

Könnyű, kényelmes mozgást enged a végtagoknak. Lábbelink legyen kényelmes vékonytalpú, alacsony sarkú, amely pontosan követi a láb mozgását és külön nem tud elmozdulni. Papucsban vezetni tilos!

 

 1. A hiányzás pótlásának módja: Képzőszerv, a tanulóval egyeztetett időpontban, a vizsgára jelentést megelőzően történik.
 2. A képzés költsége:

 

Tandíj

Elméleti:           90.000.-ft

Gyakorlati:         90.000.-ft 

Összesen:          180.000.-ft

 

Vizsgadíj

Elmélet:          9.200.-ft

Gyakorlat:

Rutin:  3.500.-ft+10.000.-ft gk. haszn.

Bü:      4.400.-ft+10.000.-ft gk. haszn.

Forg:   11.000.-+10.0000.- gk. haszn.

Összesen: 28.100.-+30.000.- gk. haszn.

 

Az ár változtatás jogát a Kft fenntartja.

A fent említett díjakat a szolgáltatás igénybevételét megelőzően a képzőszerv házipénztárában ügyfélfogadási idő alatt, vagy a következő bankszámlaszámon átutalással egyenlíthető ki:

Bakszámlaszám: 11607003-00707100-07000000

 

 1. A gyakorlati pótórák igénylésének módja, díja:

 

Ügyfélfogadási idő alatt, az ügyfélfogadási irodában.

Díja:10.000-Ft./óra

A fent említett díjat a szolgáltatás igénybevételét megelőzően a képzőszerv házipénztárában ügyfélfogadási idő alatt, vagy a következő bankszámlaszámon átutalással egyenlíthető ki:

Bankszámlaszám: 11607003-00707100-07000000

 

 1. A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról: szóló igazolás kiadásának módját:

A tanuló írásos kérelme alapján, az addigi szolgáltatás költségeinek elszámolását követő munkanapon, az oktatásról szóló igazolás (tanuló áthelyező) a tanuló részére kiadásra kerül.

 

 1. Oktatási helyszínek:

Elméleti képzés: 8000.Székesfehérvár, Palotai út 5.

 

Gyakorlati oktatás:

Rutin oktatás:  Tanpálya;  8000. Székesfehérvár, Csikvári út 10

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés: Ikarusz Gyár Székesfehérvár, 8111.Seregélyes, Fő u. 278.

                  Forgalmi oktatás: Lakott területen belüli és lakott területen kívüli útvonal

 

 1. A vizsga helyszínei:

Elméleti vizsga: 8000 Székesfehérvár,  Sárkeresztúri út 12.

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

 

Gyakorlati vizsga: Rutin:: 8000 Székesfehérvár,  Sárkeresztúri út 12.

 Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

 

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés: 8000 Székesfehérvár,  Sárkeresztúri út 12.

 Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

 

Forgalmi vizsga:   8000 Székesfehérvár,  Sárkeresztúri út 12.

   Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

 

 1. Az engedélyező hatóság megnevezése, címe és telefonszáma:

Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal Képzési és Vizsgáztatási Főosztály

 (1389 Budapest 62. Pf. 102.)

Telefonszám: 1/814-1818

e-mail: kepzesivizsgaztatasifoo.smf@nkh.gov.hu

 1. Szakmai felügyeleti szervek:

 

─,  Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal Képzési és Vizsgáztatási Főosztály

(1389 Budapest 62. Pf. 102.)

Telefonszám: 1/814-1818

e-mail: kepzesivizsgaztatasifoo.smf@nkh.gov.hu

 

─,  Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály

8000 Székesfehérvár,  Sárkeresztúri út 12.

Postacím: 8002. Székesfehérvár, Pf.: 340

Telefonszám: 22/512- 887

e-mail: kepzes-fejer@nkh.gov.hu

 1. A  tanuló  jogai  és  kötelezettségei: 

Joga:

─ , hogy  teljes  körű,  korrekt  tájékoztatást  kapjon  a  képzési  szolgáltatásról  a    tanulmányi  szerződésben  megjelölt  képzőszervtől.

─ , hogy  a  törvényes  képviselője  útján  a  képzési  szolgáltatás  ügyében eljárjon. 

─ , hogy  a  tanulmányi  szerződést a képzés bármely szakaszában  felbontsa

─ , hogy  a  szerződésben  meghatározott  és  befizetett  szolgáltatási díj  ellenértékét  tanórákban  hiánytalanul  megkapja.

─, hogy  a  gyakorlati  képzés  során  szakoktatót  cseréljen

─ , hogy  szolgáltatási  díj  ellenében  pótórákat  vegyen

─ , hogy  a  képzőszervtől  hivatalos  igazolást  kapjon  tanulmányi  adatairól, ha a tanulmányi szerződést felbontja

─ , hogy  a  jogszabályi  előírások  keretei  között  a  képzési  szolgáltatást  szüneteltesse

─ , hogy  a  képzőszerv  vezetőjénél,  a  képzést  felügyelő Hatóságnál észrevételt,  panaszt tegyen  a  képzőszervre,  vagy  annak  szakoktatójára,  alkalmazottjára.

─ , hogy  a  teljesített  szolgáltatási  díjjal  arányos  ellenszolgáltatást  biztosítsanak  számára.

─, hogy  az  igénybe nem vett  szolgáltatás  díját  visszakapja.

─, hogy  a  befizetett  szolgáltatási  díjról  nyugtát,  számlát kapjon.

Kötelezettsége:

─,  hogy  a  tanulmányi  szerződés  egy  példányát  a képzőszervnek  leadja.

─, a  jelentkezési  és  vizsgalap  hibátlan,  pontos kitöltése  és  a mellékleteivel  együtt  történő  leadása.

─, hogy a  szolgáltatási  díjat – az  írásos  tájékoztatóban  meghatározott  módon – megfizesse

─, hogy  a  tanulmányi  szerződésben  megjelölt  kategória  óraszámait  hiánytalanul  lehallgassa,  illetőleg  levezesse.

─, hogy  a  hiányzás  esetén  a  megfelelő  óraszámot pótolja.

─, hogy  a házirendet maradéktalanul betartsa

─, hogy  nem  vonhatja  ki  magát  az  oktatói  utasítások  alól  a  gyakorlati  oktatás  során.

 

 1. A  képzőszerv  jogai  és  kötelezettségei :

      Joga és kötelezettsége, hogy a képzési engedélyben szereplő kategóriákra jelentkezőket írásban és szóban tájékoztassa, velük írásos szerződést kössön.

Joga:

─,hogy a képzési engedélyben szereplő kategóriákra jelentkezőket írásban és szóban tájékoztassa, velük írásos szerződést kössön.

─, hogy  a  tanulmányi  szerződést  indokkal  felmondja.

─, hogy  a  tanulmányi  szerződés  alapján szolgáltatási  díjat állapítson  meg.

─, hogy  a  szolgáltatási  díjat  módosítsa.

─, hogy  a  tanfolyam  előadásainak  időpontját  meghatározza, illetőleg  indokolt  esetben  módosítsa.

─, hogy a tantervekben szereplő tantárgyak óraszámait meghatározza,  ha kell módosítsa.

─, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

Vizsgáztatási és Utánképzési Osztállyal a  vizsga  időpontokra  vonatkozóan  megállapodjon.

─, hogy  alvállalkozót  foglalkoztasson.

         Kötelezettség:

─, a  teljes  képzési  szolgáltatás feltételeit folyamatos biztosítása.

─, a képzési engedély alapján beiskolázott tanulók ügyeinek  teljes körű  gondosággal  intézése.

─, a tanuló személyes adatainak bizalmas, diszkrét kezelése.

─, az esetleges  tanulói  panaszt  kivizsgálja, a szükséges intézkedéseket megtegye

─, hogy a szolgáltatási díjról nyugtát, vagy számlát adjon.

─, a tanuló részére hivatalos és pontos igazolást kiadni a tanulmányi adatairól ha a tanuló jelzi távozási szándékát.

─, hogy  a  tanulmányi  szerződés  felbontását követően az el nem végzett  szolgáltatási  díjat  visszafizesse.

─, hogy az általa foglalkoztatott szakoktatók szakmai  munkáját  figyelemmel  kísérje,   ellenőrizze.

 

 1. 154 A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott fontosabb előírás.

Vezetői engedélyt csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, valamint nem magyar állampolgár esetében az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.

 

Székesfehérvár, 2013. március 11.                               Oláh Miklós ügyv.sk.

 

Close Menu